• CKUiKZ

  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu.
   

  Kursy Kwalifikacyjne Szkoła Policealna
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną i Rozporządzeniem MEN z dnia 16.10.2020 zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej . Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w formie zdalnej, przedmioty zawodowe praktyczne w formie stacjonarnej. Harmonogram uległ zmianie.

  We believe there's no other theme like Portum.

 • From zero to hero along with you.

  We believe there's no other theme like Portum.

Informacja

Sekretariat CKUiKZ podczas zajęć w piątki czynny do godz. 16:00

Kierunków na kwallifikacyjnych kursach zawodowych

Kierunków w szkole policealnej

Absolwentów

Aktualności

wpisy na blogu:
Podstawa prawna Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w…