Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i Szkoła Policealna Bezpłatna Oferta Edukacyjna
1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej Uczeń: 1) charakteryzuje rozwój psychofizyczny człowieka w poszczególnych fazach życia; 2)...
1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych 2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych 3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów...
1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych 2. Wydobywanie kopalin 3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk...
1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych 2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im 1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych  absolwent:...
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do...
1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Diagnozowanie układów elektrycznych...
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej 2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej...
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała 2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych...
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy 2. Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy absolwent: 1) przeprowadza wywiad z...
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 2. Nadzorowanie przebiegu produkcji 1. Organizowanie procesów obróbki i montażu...
Bloki tematyczne realizowane w ramach kursu: Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej Konfigurowanie urządzeń sieciowych Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Na...
Informacje
Zapisz się do szkoły lub na kurs:
Rekrutacja
L5
L6
L4
L3
L2
L1