WYKAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W OLKUSZU

 rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

Imię i Nazwisko

STANOWISKO

    1.   

mgr Anna Kocjan

specjalista ds. uczniowskich

    2.   

mgr Małgorzata Lasoń

specjalista ds. uczniowskich

    3.   

mgr Patrycja Kot

specjalista ds. kadrowych

    4.   

mgr Małgorzata Walnik

kierownik gospodarczy

    5.   

mgr Bartłomiej Fedorowicz

starszy specjalista ds. CKU i KZ

    6.   

mgr Małgorzata Czarnota

pomoc administracyjno - biurowa

    7.   

Weronika Kucharek

pomoc administracyjno - biurowa

    8.   

mgr Waldemar Tarkowski

specjalista ds. BHP