technik elektronik

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę:
w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji
urządzeń elektronicznych. Zdobywają wiedzę z zakresu programowania,
projektowania oraz wykonywania urządzeń elektronicznych.

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę: w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych. Zdobywają wiedzę z zakresu programowania, projektowania oraz wykonywania urządzeń elektronicznych.

 

 

 

 

 


Absolwent kierunku technik elektronik jest przygotowany wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
  • wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
  • uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
  • demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;
  • użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
  • konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych

Profil absolwenta i perspektywy.

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę: w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku; w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki; w specjalistycznych placówkach handlowych; mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.
W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na monterów elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Najbardziej poszukiwane zawody to: pracownicy z wykształceniem technicznym w tym elektronicy.