slusarz

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle
metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie
w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji
wyrobów technicznych branży metalowej.

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność, że cokolwiek by się nie stało, zawsze sobie poradzisz i znajdziesz nową pracę bez problemu,to wybierz ten zawód!

Profil absolwenta i perspektywy.

ABSOLWENT W ZAWODZIE ŚLUSARZ POTRAFI:

 • wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
 • wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA.

Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie ślusarz, możesz uzyskać kwalifikacje w zawodzie technik mechanik.

W tym celu należy:

 • zdać kwalifikację MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 • uzyskać wykształcenie średnie.

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje możliwości zatrudnienia w:

 • zakładach produkcyjnych z różnych branż;
 • budownictwie;
 • usługach;
 • administracji budynków (np. w roli konserwatorów).

Dodatkowo umożliwia:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień np. spawacza, a tym samym zwiększenie możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy; •wykonywanie wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.)
 • możliwość szybkiego przekwalifikowania się.