technik elektryk

Technik elektryk to kierunek szerokoprofilowy, obejmujący całościowo wiedzę
z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza umożliwia w końcowym
etapie kształcenia specjalizację w zakresie automatyki budynkowej.

Technik elektryk to kierunek szerokoprofilowy, obejmujący całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza umożliwia w końcowym etapie kształcenia specjalizację w zakresie automatyki budynkowej.
Współczesna elektrotechnika wykorzystuje w praktyce życia codziennego podstawową wiedzę z zakresu elektryki w połączeniu z nowoczesną techniką komputerową. Wystarczy wspomnieć tu o elektrowniach wiatrowych, maszynach elektrycznych i układach wykonawczych automatyki, systemach, sieciach i automatyce elektroenergetycznej, technice świetlnej, układach elektrycznych w pojazdach samochodowych czy nowoczesnych urządzeniach elektrycznych skorelowanych we współpracy z różnym oprogramowaniem elektronicznym.

Profil absolwenta i perspektywy.
Technik elektryk to kierunek szerokoprofilowy, obejmujący całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza umożliwia w końcowym etapie kształcenia specjalizację w zakresie automatyki budynkowej. Wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającej się gwałtownie i postępującej myśli technicznej.