PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Szkoła branżowa I stopnia klasa I

Magazynier-logistyk

Mechanik pojazdów samochodowych

Ślusarz

Szkoła branżowa I stopnia klasa II

Magazynier-logistyk

Mechanik pojazdów samochodowych

Ślusarz

Szkoła branżowa I stopnia klasa III

Magazynier-logistyk

Mechanik pojazdów samochodowych

Ślusarz

Technikum klasa I

Technik elektryk

Technik pojazdów samochodowych - oddział przygotowania wojskowego

Technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego

Technik architektury krajobrazu

Technik mechatronik

Technik mechanik

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik fotografii i multimediów

Technik weterynarii

Technikum klasa II

Technik mechanik

Technik geodeta

Technik pojazdów samochodowych

Technik logistyk

Technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego

Technik architektury krajobrazu

Technik elektryk

Technik mechatronik

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik fotografii i multimediów

Technik automatyk

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technikum klasa III

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik fotografii i multimediów

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik logistyk

Technik architektury krajobrazu

Technik elektryk

Technik mechatronik

Technik logistyk - Logistyka w służbach mundurowych

Technik geodeta

Technikum klasa IV

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik logistyk

Technik architektury krajobrazu

Technik elektryk

Technik grafikii i poligrafii cyfrowej

Technik mechatronik

Technik fotografii i multimediów

Technikum klasa V

 Technik elektryk

Technik mechatronik

Technik logistyk

Technik architektury krajobrazu

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik