WU i OZ UMiG Olkusz

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, od roku szk. 2011/2012, jest prowadzony cykl „Spotkań z Ciekawymi Ludźmi”, którzy są pasjonatami w różnych dziedzinach życia artystycznego i zawodowego.
W dniu 18.10.2021 r. w popularnym „Staszicu”, w sali audytoryjnej CKU, miało miejsce spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Panią Agnieszką Kaczmarczyk, którą serdecznie przywitała Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka.
W wydarzeniu uczestniczyły klasy: 3d i 1E, pod opieką Pań: Kierownika praktycznej nauki zawodu Elżbiety Kani oraz Dagmary Chorzępy.

 

Pani Naczelnik WUiOZ UMiG Olkusz Agnieszka Kaczmarczyk w sposób fascynujący i niezmiernie interesujący opowiadała o zjawiskowych podziemiach olkuskiego Ratusza i dawnego Starostwa, pracach archeologicznych tam przeprowadzonych, rekultywacji malowniczego zamku Rabsztyn, w jak również o Szlaku Olkuskich Gwarków.

Pierwsza część tej niezwykłej i niesamowitej opowieści, dotyczyła podziemnej ekspozycji związanej z dziejami Srebrnego Miasta, znajdującej się w piwnicach średniowiecznego Ratusza.

Druga część prelekcji była poświęcona rewitalizacji starego Starostwa oraz utworzeniu podziemnej ekspozycji, zlokalizowanej w piwnicach Kwartału Królewskiego - siedzibie dawnych olkuskich władz górniczych (m. in. Urząd Żupniczy; Mennica Królewska z przełomu XVI i XVII w; imponująca Srebrna Komnata).

Tematem trzeciej części pogadanki była rekonstrukcja i zagospodarowanie ruin średniowiecznego, malowniczego Zamku Rabsztyn, jak również prace archeologiczne w nim przeprowadzone.

Na zakończenie pogadanki, młodzież podziękowała Pani Naczelnik za przepiękną podróż w świat starego Olkusza i okolic i zapewniła, że zachęcona prelekcją, będzie zgłębiać swoje zainteresowania historią i archeologią naszej „małej ojczyzny”.

Spotkanie zorganizowała Pani Iwona Rams.

WU i OZ UMiG Olkusz 1   WU i OZ UMiG Olkusz 2