Uroczyste świętowanieUroczyste świętowanie Zespół Szkół Nr 1 rozpoczął wczesnym wieczorem 9 listopada pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu. Hołd ofiarom totalitarnego reżimu został oddany przez Dyrekcję, pana Starostę, radnych Powiatu Olkuskiego, radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz przedstawicieli Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech. Przyjazd Węgrów zakończył wspólny projekt ”Zwyczajni - Niezwyczajni”, który podkreślał solidarność obu narodów w trudnych czasach nieodległej przeszłości.

Zdjęcia w GALERII.

Rekrutacja do projektu EUROPraktyki 2

Znamy już uczestników staży do Hiszpanii w ramach projektu EUROPraktyki 2.
W związku z zakończeniem procesu rekrutacji do projektu EUROPraktyki 2 realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET) o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053004 mamy przyjemność ogłosić jej wyniki.
19 uczniów klas czwartych po szkole podstawowej poleci na praktyki do Sewilli w Hiszpanii w dniach 17.04.2023 r. - 8.05.2023 r.

Narodowe Święto Niepodległości

Tradycją „Staszica” są uroczyste obchody Święta Niepodległości połączone ze ślubowaniem klas I, a w tym roku także z finałem projektu „Zwyczajni-Niezwyczajni”, projektem realizowanym ze szkołą polonijną w Budapeszcie.
Dyrekcja, Organizatorzy oraz Uczniowie klas I wraz z Wychowawcami mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Olkusza i powiatu olkuskiego na obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz ślubowanie klas I, które odbędzie się 9 listopada o godzinie 17.00 na Kopcu Kościuszki, usypanym w roku 1917 przy udziale uczniów Szkoły Rzemieślniczej.

Wszystkich Świętych

„Każdemu kiedyś ktoś bliski umiera, między być albo nie być zmuszony wybrać to drugie”, W. Szymborska „Każdemu kiedyś”.
Społeczność Zespołu Szkól Nr 1 w Olkuszu szanuje tradycję, która nakazuje oddawać cześć zmarłym. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, symbolicznym zniczem oraz chwilą modlitwy upamiętnialiśmy zmarłych z naszych rodzin oraz Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły. W listopadzie, miesiącu pełnym refleksji i zadumy, w szczególności pamiętajmy o zmarłych bliskich, ale także o świętej pamięci bohaterach narodowych.

Rekrutacja na staż do Hiszpanii

Rozpoczynają się przygotowania do wyjazdu uczniów klas czwartych po szkole podstawowej na praktyki do Hiszpanii (Sewilla) w dniach 17.04 - 08.05.2023 r. (data może ulec zmianie ze względu na loty +/- jeden dzień) w ramach Projektu EUROPraktyki 2 realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET).

Załączniki:
1) Regulamin rekrutacji
2) Załącznik nr 1 do regulaminu – formularz rekrutacji

logo zs1

Październik 2022 r. mienił się pięknymi kolorami jesieni, tak jak interesujące, barwne, atrakcyjne i wciągające jest życie w popularnym „Staszicu”. Tu nie ma czasu na nudę. Każdy znajdzie coś dla siebie w tej liczącej ponad 125 lat, pięknej, rozwojowej Szkole z bogatą historią i tradycją.

Webinar

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu prowadzone są urozmaicone zajęcia. Jedną z form zajęć są webinaria.
W dniu 27.10.2022 uczniowie klas: 3 Bp i 4 Ep pod opieką Pań: Małgorzaty Szostak i Iwony Rams, uczestniczyli w webinarium „Semiotyka tekstów kultury. Rzeźba”, prowadzonym przez Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu Panią Beatę Dziąbek, w ramach realizacji przez Technikum ZS Nr 1 w Olkuszu - Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Laury Sowy

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu kultywuje rozpoczętą w dniu 13 października 2016 r. tradycję wręczania Laurów Sowy z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Laur Sowy jest to piękna statuetka z brązu przedstawiająca sowę – symbol mądrości, która jest rokrocznie przyznawana w popularnym „Staszicu”, dla osób zasłużonych dla Szkoły, w trzech kategoriach: Nauczyciel Roku, Pracodawca Roku i Uczeń Roku.

Różaniec dla MisjiW miesiącu październiku w Zespole Szkół nr 1 odbyła się akcja pt: „Różaniec dla Misji ad gentes”. Misje to troska o każdy aspekt ludzkiego życia, zarówno materialny jak i duchowy. Młodzież naszej szkoły pod opieką katechetki Małgorzaty Szostak wykonała 163 różańce, które zostaną przekazane na dzieła misyjne w Afryce. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w sposób kreatywny i bezinteresowny. Liczy się każdy najmniejszy gest dobroci i solidarności z tymi, którzy nas potrzebują.

Zdjęcia w GALERII.

Spotkanie autorskieUczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu posiadają wiele talentów i pasji, które Szkoła kształtuje, szlifuje, odkrywa i rozwija. Popularny „Staszic” oprócz zajęć lekcyjnych, stwarza wiele okazji, aby zdolności uczniów zostały zaprezentowane.
W dniu 21.10.2022 r. na Sali audytoryjnej CKU ZS Nr 1 w Olkuszu, odbyło się Spotkanie autorskie z uczennicą Szkoły - pisarką Anną Faustyną Kiełtyką z klasy 4 b, zorganizowane w ramach realizacji przez Technikum ZS Nr 1 w Olkuszu - Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych.

Zdjęcia w GALERII.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Konkurs bibliotecznyZespół Szkół Nr 1 w Olkuszu dba o wszechstronny rozwój uczniów, aby się w pełni realizowali. Każdej dziedzinie poświęca oddzielną, wnikliwą uwagę. Pielęgnuje talenty i celebruje sukcesy uczniów. Jedną z form aktywności edukacyjnej w Szkole jest promocja czytelnictwa.

Zdjęcia w GALERII.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa