Semiotyka

Na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w Olkuszu a Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu, oraz w zakresie działań szkolnego Centrum Kultury i Tradycji, w dniu 15 października 2020 r., odbyły się warsztaty online (webinarium na Platformie ClickMeeting, pt. Semiotyka tekstów kultury.

Warsztaty prowadziła Pani Beata Dziąbek - kierownik Działu Udostępniania Zbiorów w PiMBP w Olkuszu. W zajęciach uczestniczyła klasa 4 a, pod opieką pań: Ewy Głąb i Iwony Rams. Podczas zajęć młodzież miała okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury.
Omawiane zagadnienia z zakresu semiotyki tekstów kultury, dotyczyły m. in. analizy dzieł malarskich (dominanta, zasady kompozycyjne, typy kompozycji, ruch, przestrzeń, rytm, kontrast, proporcja, paleta barw, światło); interpretacji dzieł malarskich (nastrój, symbolika, ekspresja); tematów malarskich (pejzaż – krajobraz, nokturn, przedstawienie rodzajowe, portret, akt, batalistyka, martwa natura); perspektywy i głębi (perspektywa kulisowa, hierarchiczna, linearna, perspektywa „z lotu ptaka”, żabia, barwna, powietrzna, światłocień); rodzajów kompozycji (kompozycja otwarta, zamknięta, dynamiczna, statyczna, symetryczna, asymetryczna, rytmiczna, diagonalna, horyzontalna, wertykalna); planu w kompozycji (kompozycja jednoplanowa, dwuplanowa, wieloplanowa, sferyczna); analizy i interpretacji tekstów kultury dotyczących motywu „Portret matki w literaturze i sztuce”.
Warsztaty koordynowała ze strony ZS Nr 1 w Olkuszu pani Iwona Rams.