praktyki zagraniczne

Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu realizując cele kształcąco wychowawcze sięga po różnorodne metody i środki pozwalające nie tylko osiągać znakomite rezultaty na egzaminach maturalnych i zawodowych, ale także dają gwarancję na wszechstronny rozwój przygotowujący absolwentów do wkraczania w dorosłe życie. Zagraniczne praktyki to wspaniały program, dający szanse dostępu do ,,wielkiego świata" zarówno tego kulturowego jak i w wymiarze rynku pracy.

Zdjęcia w GALERII.

 

 

Jedną z takich form jest udział młodzieży w projektach realizowanych w ramach programu ERASMUS+ oraz POWER w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Dotychczasowe projekty to:
• „Zagraniczny staż szansą na zdobycie kompetencji na europejskim poziomie” w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe realizowany w Niemczech - w Schkeuditz w okresie 01.06.2016 do 31.05.2017r.
• „Europejskie praktyki uczniów ZS Nr 1 –przez Hiszpanię do Europy – przystanek Sewilla” w ramach programu: Erasmus+, akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników realizowany w Hiszpanii w Sewilli i Maladze w okresie 01.06.2017 do 31.05.2019r.
• „W drodze po lepszy zawód – drugi Przystanek Sewilla” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) akcja: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany w Sewilli w okresie od 2.09.2019 do 31.07.2021r.
W realizowanych projektach wzięło udział dotychczas 138 uczniów i 12 nauczycieli. Kolejna 20 – to osobowa grupa uczniów czeka na najbliższy wiosenny wyjazd do Sewilli. Uczestnikami projektu byli wyłonieni w ramach rekrutacji uczniowie klas technikum o profilach:
• Technik architektury krajobrazu
• Technik chłodnictwa i klimatyzacji
• Technik geodeta
• Technik elektryk
• Technik elektronik
• Technik logistyk
• Technik mechanik
• Technik mechatronik
• Technik pojazdów samochodowych
Pozyskane środki z funduszy unijnych na realizację wymienionych projektów to łącznie 390622,00 EUR. Pozyskane środki pozwoliły na realizację praktyk zagranicznych, ale również finansowanie kursów językowych i bogatego programu kulturowego dla uczestników.
W ramach przygotowania do mobilności uczniowie uczestniczyli w :
• 90 godzinnych kursach języka angielskiego
• 80 godzinnych kursach języka hiszpańskiego
• 45 godzinnych kursach języka niemieckiego
Dodatkowo poszerzali swoje kompetencje interpersonalne na warsztatach kreatywności, poznając kulturę hiszpańską, uczestniczyli w kursie flamenco.
Bogaty program kulturowy obejmował zwiedzanie miejsca pobytu, ale także weekendowe dalsze wycieczki :
• Podczas pobytu w Niemczech , uczniowie zwiedzili Lipsk, Drezno oraz wzięli udział w dwudniowym wyjeździe do Berlina. Wszyscy uczniowie zwiedzili fabrykę samochodów BMW.
• Podczas praktyk w Hiszpanii poznali Malagę, Sewillę, Granadę, półwysep Gibraltar, Kadyks, Kordobę oraz w Portugalii Faro i Tavirę.
To nie koniec udziału „Mechanika” w zagranicznych praktykach. 24 września 2020r. uzyskaliśmy informację o zatwierdzeniu projektu " Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum" do realizacji ze środków PO WER. Kwota dofinansowania 149796,00 EURO tj. 638565,37 PLN. Będzie w nim mogło uczestniczyć 60 uczniów: w terminach 25.07.-21.08.2021r, 19.09.-16.10.2021r. do Malagi oraz 15.05.-16.10.2022r. do Sewilli. Również w tym projekcie przewidziane są zajęcia z języka hiszpańskiego oraz ciekawe wycieczki.
Dzięki udziałowi w zagranicznych praktykach zawodowych uczniowie Zespołu Szkół Nr1 w Olkuszu
• zdobywają doświadczenie zawodowe
• kształcą kompetencje kluczowe
• doskonalą swoje umiejętności językowe, w tym komunikacyjne, przełamują barierę językową, zarówno w środowisku pracy, jak i w sytuacjach życia codziennego.
• otrzymują certyfikat europass mobilność, który stanowi potwierdzenie okresów praktyk , odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego Dyplom potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass , opisujący posiadane kwalifikacje i umiejętności w języku polskim i angielskim zwiększa szanse uczniów na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.