rekrutacja portugaliaObudź w SOBIE ciekawość świata, otwórz się na nowe, wzbogać się o zagraniczne doświadczenie zawodowe i kulturowe!
Rozpoczynamy rekrutację na staż do Portugalii! Rekrutacja skierowana jest do uczniów klas III po gimnazjum - technik architektury krajobrazu, technik elektryk, technik mechatronik, technik logistyk, technik geodeta oraz dla uczniów klasy IV - technik geodeta.
Załączniki:
1) Regulamin rekrutacji
2) Formularz rekrutacji

Praktyki będą odbywać się w Portugalii w Faro - w sercu Algarve w dniach 16.01-30.01.2022 r. w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET) (okres umowy 01.09.2021 r. do 30.11.2022 r.).

UWAGA!!! Od 14.09.2021 r.  do 16.09.2021 r. (godz.14:30) trwa rekrutacja. Chętni uczniowie muszą zapoznać się z regulaminem rekrutacji i złożyć czytelny formularz zgłoszeniowy, wydrukowany w kolorze do sekretariatu szkolnego.

Zapraszamy chętnych uczniów do rekrutacji. Korzyści związane z uczestnictwa w mobilności, to m. in.: zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, zwiększenie znajomości języków obcych, zwiedzenie nowych miejsc, podniesienie kompetencji interpersonalnych,  rozwój osobisty.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20.09.2021 r. na tablicy ogłoszeń w szkole, stronie internetowej i szkolnym portalu FB.

Uwaga!! w kolumnie Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów należy wpisać nazwę zawodu i jego symbol cyfrowy np. Technik logistyk 333107