Gala finałowa OEiM ELEKTROMECHATRON

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu ma powody do dumy i radości z sukcesów swoich uczniów.
W dniach 13-14 czerwca 2024 r. na Politechnice Bydgoskiej odbyła się wspaniała Gala finałowa trójetapowej Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON, podczas której uczeń naszej Szkoły - Wiktor Wasiak z klasy 3E Technik mechatronik - finalista tejże Olimpiady w grupie mechatronicznej, został uhonorowany dyplomem i nagrodą.

Olimpiada jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a jednym ze współorganizatorów jest Politechnika Bydgoska.
Było to ukoronowanie ogromnego sukcesu Wiktora odniesionego na Olimpiadzie, ponieważ jej wymagania były bardzo wysokie.
W zawodach III stopnia od uczestników wymagany był „poziom wiedzy, wymagany do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej w zakresie treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych dla wybranej grupy tematycznej, poszerzony o zagadnienia wskazane w programie merytorycznym olimpiady na zawody III stopnia”. Polegały one na rozwiązaniu zadań tekstowych.
Podczas wyjazdy Wiktor miał możliwość zwiedzić Politechnikę Bydgoską, zapoznać się z jej kierunkami, jak również odbyć atrakcyjną wycieczkę po pięknym, malowniczym mieście Bydgoszcz.

 Gala finałowa OEiM ELEKTROMECHATRON 1  Gala finałowa OEiM ELEKTROMECHATRON 2
 Gala finałowa OEiM ELEKTROMECHATRON 3  Gala finałowa OEiM ELEKTROMECHATRON 4

Opiekunem Wiktora Wasiaka był Pan mgr inż. Marek Malina.