Rekrutacja na staż do Hiszpanii

Rozpoczynają się przygotowania do wyjazdu uczniów klas czwartych po szkole podstawowej na praktyki do Hiszpanii (Sewilla) w dniach 17.04 - 08.05.2023 r. (data może ulec zmianie ze względu na loty +/- jeden dzień) w ramach Projektu EUROPraktyki 2 realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET).

Załączniki:
1) Regulamin rekrutacji
2) Załącznik nr 1 do regulaminu – formularz rekrutacji

 

Od 02.11. do 04.11.2022 r. (godz.14:30) trwa rekrutacja. Chętni uczniowie muszą zapoznać się z regulaminem rekrutacji i złożyć czytelny formularz zgłoszeniowy do biura CKU i KZ znajdującego się w siedzibie szkoły.
Zapraszamy chętnych uczniów do rekrutacji. Korzyści związane z uczestnictwie w mobilności, to m. in.: zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, zgodnych z kierunkiem kształcenia uczestników projektu, odbycie staży zawodowych w hiszpańskich firmach, zwiększenie znajomości języków obcych, zwiedzenie nowych miejsc, podniesienie kompetencji interpersonalnych uczniów, ich rozwój osobisty .
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 09.11.2022 r. na tablicy ogłoszeń w szkole.
Uwaga!! w kolumnie Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów należy wpisać nazwę zawodu i jego symbol cyfrowy np. Technik logistyk 333107.