Webinar

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu prowadzone są urozmaicone zajęcia. Jedną z form zajęć są webinaria.
W dniu 27.10.2022 uczniowie klas: 3 Bp i 4 Ep pod opieką Pań: Małgorzaty Szostak i Iwony Rams, uczestniczyli w webinarium „Semiotyka tekstów kultury. Rzeźba”, prowadzonym przez Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu Panią Beatę Dziąbek, w ramach realizacji przez Technikum ZS Nr 1 w Olkuszu - Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych.

loga pasek program rozwoju czytelnictwa

Webinar 1

Spotkanie było zrealizowane „na żywo” i istniała możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi.
Uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat rzeźby. Zostały przedstawione m. in. zagadnienia: rodzaje rzeźby (antropomorficzna, zoomorficzna, floralia); funkcje rzeźby (dekoracyjna, memoratywna, architektoniczna, kultowa); tworzywa rzeźb; rodzaje kompozycji (m. in. kompozycja ażurowa, pełna, statyczna, dynamiczna, rozczłonkowana, symetryczna, asymetryczna, wertykalna, horyzontalna, frontalizm, hieratyzm, prawo ram); ustawienia i pozy postaci (poza naturalna, wystudiowana, figura serpentinata charakteryzująca się silnym skręceniem ciała, gemma, kanefora – rzeźba kobiety pełniąca funkcję podpory architektonicznej, atlas, kontrapost – ciężar ciała postaci opiera się na jednej nodze); kanon w rzeźbie; instalacje artystyczne.
Spotkanie zorganizowała pani Iwona Rams.