Nabór wniosków na stypendia

Do 17.09.2021 trwa nabór wniosków na stypendia dla uczniów zdolnych przyznawane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”. Do sekretariatu CKUiKZ należy dostarczyć wypełniony wniosek (2) wraz pakiecikiem (3). Głównym kryterium dostępu jest posiadanie osiągnięcia w postaci uczestnictwa w olimpiadach i konkursach z przedmiotów zawodowych.