HARMONOGRAM SESJI W SZKOLE POLICEALNEJ.

FORMY EGZAMINÓW (ZDALNA, STACJONARNA) ZOSTANĄ OKREŚLONE PO UKAZANIU SIĘ ROZPORZĄDZENIA MEN DOTYCZĄCEGO FORMY PRACY SZKOŁY PO 17.01.2021