Członkowie rady słuchaczy:
Daniel Żebrak Przewodniczący
Aleksandra Pałyga Zastępca Przewodniczącego
Tomasz Stach Sekretarz
Monika Bakalarczyk Skarbnik

Opiekunowie rady słuchaczy:
Joanna Cepak
Agnieszka Strózik
Regulamin rady słuchaczy