Technik bezpieczenstwa i higieny pracy

Do 30.09.2020 r. możecie składać dokumenty na staże (formularz zgłoszeniowy + CV + zgoda pracodawcy). Stypendium stażowe w tym roku wynosi 2300 zł.

Deklaracja przedsiębiorców

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru na staż