kwalifiAKCJA

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu zajmuje wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach zawodowych.
W grudniu 2020 r. uczniowie popularnego „Mechanika”, pod kierunkiem Pani mgr inż. Ireny Kozub, odnieśli sukces w ogólnopolskim, zawodowym konkursie "kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!” (organizatorem konkursu była Fundacja VCC): Bartosz Jurga zajął zaszczytne 2 miejsce, a Kamil Frydrych otrzymał wyróżnienie w tymże konkursie.

 

Celem konkursu było upowszechnianie idei Life Long Learning (uczenia się przez całe życie), upowszechnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), zapoznanie młodzieży z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kontekście rozwoju swojej ścieżki zawodowej.
Projekt realizowany w konkursie musiał nawiązywać do hasła konkursu oraz dotyczyć jednej z pięciu dostępnych dziedzin: montowanie stolarki budowlanej; projektowanie grafiki komputerowej; przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia; programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D; tworzenie witryn internetowych. Konkurs został w całości przeprowadzony zdalnie.
Do konkursu z ZS Nr 1 w Olkuszu zgłosiło się 5 uczniów i wszyscy przeszli pomyślnie etap pierwszy (polegający na rozwiązaniu testu wiedzy na bazie dostarczonych przez organizatora materiałów edukacyjnych do 18.10.2020), etap drugi (przygotowanie draftu projektu według wytycznych organizatora do 30.10.2020), natomiast do etapu trzeciego, trwającego do 30.11.2020 (wykonanie wizualizacji projektu na podstawie przesłanego wcześniej draftu) zakwalifikowało się dwóch uczniów: Bartosz Jurga i Kamil Frydrych (obaj z klasy 2 e TME).
Bartosz Jurga otrzymał stypendium w wysokości 1800 złotych (wypłacane w 10 ratach w wysokości 180 zł miesięcznie).
Nie było łatwo odnieść sukces w konkursie, ponieważ jak zaznaczył organizator, „konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów szkół branżowych I stopnia i techników z całego kraju”, a prace zostały nadesłane licznie.
O powodzeniu w konkursie zadecydowała najwyższa punktacja pod względem merytorycznym i formalnym.
Strona fundacji zawierająca wyniki jest TUTAJ.
Najserdeczniejsze gratulacje!