Od września 2021/2022 zapraszamy na KKZ oraz do szkoły policealnej MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Senior woman with her caregiver at home