W związku z sytuacją epidemiologiczną i Rozporządzeniem MEN z zajęcia prowadzone są w formie zdalnej. W związku z rozporządzeniem zmieniającym termin ferii zmianie ulega harmonogram