nauczyciel

Rozpoczęła się rekrutacja w trybie ciągłym (do wyczerpania miejsc) na formy wsparcia dla nauczycieli.
W ramach wsparcia można skorzystać z:
1. Refundacji kosztów studiów podyplomowych do wysokości 5000 zł
2. Refundacji kosztów kursów i szkoleń do wysokości 2000 zł
3. Praktyk zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE