student

Do 9 września 2020 roku można składać wnioski o stypendia.
Głównym kryterium otrzymania jest posiadanie osiągnięcia w postaci uczestnictwa w olimpiadach i konkursach z przedmiotów zawodowych.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO