krew 2020 1

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu akcja krwiodawstwa odbywa się dwa razy w roku.
Oto krótka historia donacji w „Mechaniku”. Pierwsza zbiórka krwi w „Mechaniku” odbyła się 13.02.2013. Kolejne miały miejsce w dniach: 23.05.2013; 18.10.2013; 07.01.2014; 16.05.2014; 28.11.2014; 02.03.2015; 12.10.2015; 21.02.2016; 03.11.2016; 07.11.2017; 15.03.2018; 29.11.2018; 12.03.2019; 29.10.2019.
W dniu 8 października 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu zorganizowano kolejną już, 16 zbiórkę krwi, przeprowadzoną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Zgłosiło się na nią 70 osób. Rekordzistką była klasa 4 b, która prawie w całości (22 osoby) poddała się donacji. Z „zewnątrz” przybyło ok. 11 osób, które znalazły informację o akcji na e-ZS Nr 1. Pobrano ok. 21,6 litrów krwi.
W ciągu 8 lat zarejestrowały się 953 osoby. Przez wszystkie lata zebrano w „Mechaniku” 301,67 litrów cennego płynu.
„Mechanik” zawsze chętnie dzieli się życiem z potrzebującymi, bo krwi nie można wyprodukować.
Warto zaznaczyć, że w Polsce dokonuje się w ciągu roku około 2 milionów transfuzji, która dla wielu potrzebujących stanowi jedyny ratunek.
Najbliższa zbiórka krwi w „Mechaniku” odbędzie się w marcu 2021 r., o czym Szkoła będzie informować na swojej e-stronie.
Koordynatorką przedsięwzięcia ze strony ZS Nr 1, była Pani pedagog Bogusława Sypień. W akcję były również zaangażowane uczennice klasy 3 d – Julia Zub i Daria Wilkosz.

krew 2020 3   krew 2020 2