EGZAMIN NA OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH W DNIU 25.08.2020

Lista na powtórkę przed egzaminem

Egzamin 25.08.2020

 

 


 

Ze względu na zaistniałą sytuację część zajęć będzie realizowana formie nauki na odległość. Poniżej znajdują się zaktualizowane harmonogramy. W miejscu sali podana jest platforma i kod do danych zajęć.

Aby zalogować się na zajęcia należy mieć konto powiązane z google.
 
  1. Należy wejść na stronę https://classroom.google.com/
  2. Kliknąć w prawym górnym rogu plus 
  3. Następnie „dołącz do zajęć”
  4. W okienko które się pojawia należy wpisać kod widniejący przy zajęciach lub otrzymany od prowadzącego. 
  5. Następnie dołącz
  6. I już można cieszyć się na kursem 🙂

AKTUALNE HARMONOGRAMY:

oświadczenie o realizacji kursów

KURSY:

40. Operator-wózków-widłowych-gr.-2 2020.05.08

41.-Operator-wózków-widłowych-gr.-3-2020-06-03

42.-Asystent-BHP-2020.03.31 2020-05.12

43.-Magazynier-z-obsługa-wózków-widłowych-2020.06.18

44-Florystyka-I-stopnia-2020.05.27

46.-Florystyka-II-stopnia-gr.2-2020.05.08

47.-Kurs-projektowania-ogrodów-2020.05.27

48.-Programowanie-mikrokontrolerów-AVR-2020.06.15

49.-Kurs-automatyki-domowej-z-wykorzystaniem-sterowników-PLC-2020.06.15

51.-Rysunek-techniczny-dla-mechaników-2020.06.04

53.-Model-RC-z-silnikem-spalinowym-2020-06.03

54-Programowanie-sterowników-logicznych-IDEC-FT1A-40-gr1-2020.05.27

55-Programowanie-sterowników-logicznych-IDEC-FT1A-40-gr2-2020.05.27

56.-Technologie-Tworzenia-map-numerycznych-2020.05.25

57.-Kurs-robotyki-i-programowanie-urządzeń-mechatronicznych-DRON-gr.-1-2020.06.03

58.-Kurs-robotyki-i-programowanie-urządzeń-mechatronicznych-DRON-gr.-2 2020.05.27

59.-Montaż-urządzeń-i-systemów-mechatronicznychDrukarka-3D-gr-1-2020.06.03

60.-Montaż-urządzeń-i-systemów-mechatronicznych-Drukarka-3D-gr-2-2020.05.27

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:

30.-Fizyka-w-elektrotechnice-gr-1.-2020-04-07

31. HARMONOGRAM Język angielski zawodowy w mechatronice 2020.03.31

32. HARMONOGRAM Język angielski w technice 2020.03.31

33.-HARMONOGRAM-Matematyka-w-technice-gr.-1-2020.04.23

34.-HARMONOGRAM-Matematyka-w-technice-gr.-2 2020-04-03

35.-Fizyka-w-elektrotechnice-gr-2.-2020.05.14

36.-HARMONOGRAM-Matematyka-w-technice-gr.3 2020.04.03

37. HARMONOGRAM Matematyka w technice gr. 4 – 2020.03.31

 

STARE HARMONOGRAMY:

KURSY:

39. Operator wózków widłowych gr. 1 – 2020.02.10

40. Operator wózków widłowych gr. 2 – 2020.02.27

41. Operator wózków widłowych gr. 3 – 2020.02.10

42. Asystent BHP – 2020.02.10

43.-Magazynier-z-obsługa-wózków-widłowych-2020.02.10

44. Florystyka I stopnia – 2020.02.10

45. Florystyka II stopnia – 2020.02.10

46. Florystyka II stopnia gr.2 – 2020.02.20

47. Kurs projektowania ogrodów – 2020.02.27

48.-Kurs-programowania-mikrokontolerów-AVR-2020.02.21

49.-Kurs-automatyki-domowej-z-wykorzystaniem-sterowników-PLC-2020.03.09

50. SEP I – 2020.02.10

51. Rysunek techniczny dla mechaników – 2020.02.27

52. Kurs systemy alarmowe SATEL – 2020.02.10

53. Model RC z silnikem spalinowym – 2020.03.03

54. Programowanie sterownikó logicznych IDEC FT1A-40 – 2020.02.10

55. Programowanie sterownikó logicznych IDEC FT1A-40 gr2 – 2020.02.10

57. Kurs robotyki i programowanie urządzeń mechatronicznych (DRON) gr. 1 – 2020.02.10

57. Kurs robotyki i programowanie urządzeń mechatronicznych (DRON) gr. 2 – 2020.02.10

59. Mntaż urządzeń i systemów mechatronicznych (Drukarka 3D) – gr 1 -2020.02.10

60. Mntaż urządzeń i systemów mechatronicznych (Drukarka 3D) – gr 2 -2020.02.10

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE:

30. HARMONOGRAM Fizyka w elektrotechnice gr 1. – 2020.01.10

31. HARMONOGRAM Język angielski zawodowy w mechatronice

32. HARMONOGRAM Język angielski w technice 24.10.2019

33. HARMONOGRAM Matematyka w technice gr. 1 – 2020.01.10 

34. HARMONOGRAM Matematyka w technice gr. 2

35. Fizyka w elektrotechnice gr 2.

36. HARMONOGRAM Matematyka w technice gr. 3 – 2020.01.14

37. HARMONOGRAM Matematyka w technice gr. 4 – 2020.01.21