BARDZO PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMINY 45 MINUT PRZED GODZINĄ
ROZPOCZĘCIA Z DOWODAMI TOŻSAMOŚCI ORAZ CZARNYMI DŁUGOPISAMI.
NA ETAP PISEMNY SŁUCHACZE PRZYNOSZĄ KALKULATOR PROSTY.
NA ETAP PRAKTYCZNY PRZYBORY DOZWOLONE W KOMUNIKACIE
DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
(będzie umieszczony na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły)
NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

HARMONOGRAMY

  1. Harmonogram czerwiec 2017_praktyczny
  2. Harmonogram czerwiec 2017_pisemny

LISTY OBECNOŚCI – część pisemna

Z.04    Z.01       M.44      M39    M.11    E.13      A.61

LISTY OBECNOŚCI – część praktyczna

Z.04     Z.01     M.44     M.39     M.11     E.13     A.61