Kurs zakończony. Od września 2021/2020 zapraszamy na kurs ELM.01 dotyczący tego samego kierunku kształcenia