BARDZO PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMINY 45 MINUT PRZED GODZINĄ ROZPOCZĘCIA Z DOWODAMI TOŻSAMOŚCI ORAZ CZARNYMI DŁUGOPISAMI.

 NA ETAP PISEMNY ABSOLWENCI KKZ PRZYNOSZĄ KALKULATOR PROSTY.

 NA ETAP PRAKTYCZNY PRZYBORY DOZWOLONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (umieszczony na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej cku)

NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY. NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU W PRZYPADKU MODELU W STRÓJ OKREŚLONY PRZEZ CKE