Krwiodastwo 2021

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu jest wypróbowanym i niezawodnym „ratownikiem życia”, bowiem odbywają się tu dwa razy w roku akcje krwiodawstwa.
Popularny „Mechanik” „własną krwią” pisze swoją historię, w której niezwykle istotną rolę pełni wychowanie do empatii i altruizmu.

Warto przypomnieć kilka dat dotyczących organizowania donacji w Szkole:
13.02.2013; 23.05.2013; 18.10.2013; 07.01.2014; 16.05.2014; 28.11.2014; 02.03.2015; 12.10.2015; 21.02.2016; 03.11.2016; 07.11.2017; 15.03.2018; 29.11.2018; 12.03.2019; 29.10.2019; 08.10.2020; 27.09.2021.
W dniu 27 września 2021 r. w „Mechaniku”, na dużej sali gimnastycznej, po przerwie spowodowanej pandemią, zorganizowano kolejną już, 17 zbiórkę krwi, przeprowadzoną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
Krew oddało 54 dawców z ZS Nr 1 w Olkuszu, w tym kilkanaście osób spoza Szkoły (również nasi absolwenci), co jest dużym sukcesem.
„Mechanik” „pobił” kolejny rekord - pobrano ponad 24 litry krwi.
Najwięcej tegorocznych krwiodawców było z klasy 4e.
Warto zaznaczyć, że w ciągu 9 lat zarejestrowało się 1007 osób.
Przez wszystkie lata zebrano w „Mechaniku” około 326 litrów krwi.
„Mechanik” zawsze chętnie dzieli się życiem z potrzebującymi, bo krwi nie można wyprodukować.
Koordynatorkami przedsięwzięcia ze strony ZS Nr 1, były Panie: Edyta Haberka i Bogusława Sypień. Wolontariusze pomagający w organizacji: Julia Zub i Kaja Kiwior.
Kolejna zbiórka krwi odbędzie się na wiosnę w „Mechaniku”, o czym Szkoła poinformuje na swoim Fb:
https://www.facebook.com/zs1olkusz