11 listopada

W dniu 11 listopada 2020 r. obchodzimy Święto Niepodległości Polski. W dzieło odzyskania niepodległości przez Polskę 102 lata temu, olbrzymi trud włożyli mieszkańcy Ziemi Olkuskiej, w tym uczniowie Szkoły Rzemieślniczej Olkuszu przy ul. Górniczej.
Przypomnijmy ich pracę i ofiarę krwi w tych trudnych ale jakże ppełnych nadziei latach.
Olkusz w czasach zaborów rozwijał się pomyślnie. Społeczność Ziemi Olkuskiej działała na rzecz odzyskania niepodległości Polski gospodarczo, politycznie, społecznie i zbrojnie.

Zobacz ARTYKUŁ.