Malaga 2021

Rozpoczynają się przygotowania do wyjazdu uczniów klas drugich po szkole podstawowej ZS Nr 1 w Olkuszu na praktyki do Hiszpanii (Malaga), w dniach 25.07.2021 r. - 14.08.2021 r., w ramach I mobilności projektu pt. „Euromechan_hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” (okres umowy 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.).
Od 03.02.2021 r. do 05.02.2021 r. (godz.14:30) trwa rekrutacja. Chętni uczniowie muszą zapoznać się z regulaminem rekrutacji i złożyć czytelny formularz zgłoszeniowy do biura CKU i KZ znajdującego się w siedzibie szkoły. Szkoła na bieżąco obserwuje sytuacje pandemiczną w Hiszpanii.
Załączniki:
1) Regulamin rekrutacji
2) Formularz rekrutacji

Projekt jest realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zawartym w projekcie „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Zapraszamy chętnych uczniów do rekrutacji. Korzyści związane z uczestnictwie w mobilności, to m. in.: zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, zgodnych z kierunkiem kształcenia uczestników projektu, odbycie staży zawodowych w hiszpańskich firmach, zwiększenie znajomości języków obcych, zwiedzenie nowych miejsc, podniesienie kompetencji interpersonalnych uczniów, ich rozwój osobisty oraz odbycie stosownych kursów.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 08.02.2021 r. na tablicy ogłoszeń w szkole, stronie internetowej i szkolnym portalu FB.

Uwaga:
W kolumnie Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów należy wpisać nazwę zawodu i jego symbol cyfrowy np. Technik logistyk: 333107.