Poniżej zamieszczamy harmonogramy sesji egzaminacyjnej w szkole policealnej dla dorosłych: