Bloki tematyczne realizowane w ramach kursu:

  • Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
  • Konfigurowanie urządzeń sieciowych
  • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Na kursie poznasz m.in. zasady konfigurowania urządzeń sieciowych (przełączników zarządzalnych oraz routerów) Cisco oraz TP-LINK. Zajęcia z przedmiotu administrowanie siec. sys. operacyjnymi to głównie przedmioty praktyczne z wdrażania i utrzymywania usług serwerowych systemów Windows Server oraz Linux. Kurs polecamy osobom zainteresowanym branżą informatyczną, telekomunikacyjną. Uczniom klas matematycznych, informatycznych, elektronicznych itp. (Aby przystąpić do kursu konieczne jest ukończenie 18 roku życia). Część zajęć teoretycznych realizowana jest w formie kształcenia na odległość na platformie e-learningowej moodle. Zajęcia odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie w piątki(często zajęcia online) i soboty.

Kwalifikacja E.13 jest wyodrębniona w ramach zawodów: Technik informatyk 351203 oraz Technik teleinformatyk 351103. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia KKZ oraz potwierdzenie zdanej kwalifikacji wydane przez OKE.