W Dniu 14 października 2016 zajęcia w CKUiKZ w Olkuszu odbędą się wg skróconego rozkładu.