Rekrutacja

Do 18.09.2020 r. trwa rekrutacja na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”.

Harmonogramy 

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz wprowadzeniem kolejnych obostrzeń, wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” zostają odwołane  na okres 2 tygodni tj. do 31.10.2020.