BEZPŁATNA NAUKA W TRYBIE ZAOCZNYM

NOWOŚĆ! TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ.

Technik sterylizacji medycznej posiada wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządów, procedur dekontaminacji sprzętu medycznego i jego przeznaczenia. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki. Zna standardy prowadzenia dokumentacji medycznej. Rozróżnia sprzęty medyczne, umie dobrać adekwatne techniki jego sterylizacji i dezynfekcji. Rozpoznaje materiały, z których sprzęt medyczny jest wykonany, zna metody jego montażu, demontażu, konserwacji, kompletowania oraz opakowywania instrumentów medycznych. Potrafi przeprowadzać dezynfekcję i sterylizację narzędzi oraz innych wyrobów medycznych. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Po ukończeniu rocznej szkoły policealnej ( tryb zaoczny – nauka piątek sobota co dwa tygodnie) możesz pracować:

  • W podmiotach  świadczących  usługi sterylizacji;
  • gabinetach stomatologicznych;
  • pracowniach endoskopowych;
  • podręcznych  sterylizatorniach  na bloku operacyjnym;
  • pracowniach mikrobiologicznych
  • podczas kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
  •  podczas przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń.

Kierunek atrakcyjny także dla wszystkich prowadzących salony kosmetyczne, gabinety SPA w których szczególnie w dobie pandemii istotne dla bezpieczeństwa jest przestrzeganie wszelkich zasad sterylizacji.

Zapraszamy do zapisów już dziś !