Nabór wniosków na stypendia

Do 09.09.2020 trwa nabór wniosków na stypendia. Głównym kryterium dostępu jest posiadanie osiągnięcia w postaci uczestnictwa w olimpiadach i konkursach z przedmiotów zawodowych.