W związku z sytuacją epidemiologiczną i Rozporządzeniem MEN zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej

BEZPŁATNA NAUKA W TRYBIE ZAOCZNYM

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. 
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. 
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. 
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. 
Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Po ukończeniu rocznej szkoły policealnej ( tryb zaoczny – nauka piątek sobota co dwa tygodnie) możesz pracować:

  • W szpitalach,
  •  zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
  • domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
  • hospicjach
  •  sanatoriach.
  • w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

W trakcie nauki język angielski zawodowy oraz język migowy poszerzające możliwości kontaktu z pacjentami niesłyszącymi oraz za granicą.

Zapraszamy do zapisów już dziś ! Start wrzesień 2020