Kurs zakończony 9.05.2020. Terminy egzaminów w zakładce sesja

Od września 2020/2021 zapraszamy na KKZ oraz do szkoły policealnej MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Senior woman with her caregiver at home