Zajęcia praktyczne dla kursu MG11 odbywają się w sztolni ćwiczebnej adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 30