Kurs MG.19 rozpoczyna częściowo kształcenie w trybie stacjonarnym od 15.05.2020. Rozpoczęcie zajęć poprzedzi obowiązkowe szkolenie BHP on- line w dniu 12.05.2020 o godzinie 18.00 które w tematyce będzie zawierało procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie prowadzenia zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych podczas trwania epidemii  COVID-19 wywołanej  zakażeniami wirusem SARS-COV-2

Od września 2020/2021 zapraszamy na KKZ MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających