Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu.

ul. Górnicza 12. 32-300 Olkusz.

Tel/fax. 32 643 04 50.

e-mail: cku@zs1olkusz.edu.pl