1.Kurs EE.18 rozpocznie się w dniu 14.05.2020. Rozpoczęcie zajęć poprzedzi obowiązkowe szkolenie BHP on- line w dniu 12.05.2020 o godzinie 18.00 które w tematyce będzie zawierało również procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie prowadzenia zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych podczas trwania epidemii  COVID-19 wywołanej  zakażeniami wirusem SARS-COV-2

2. Podział słuchaczy na grupy nastąpi po ostatecznej kwalifikacji chętnych w dniu 10.05.2020 ( po zakończeniu kursu EE.17)

Zajęcia teoretyczne z Panem Furmanem zdalnie, zajęcia praktyczne z Panem Nogą w trybie stacjonarnym w CKU Górnicza 12 proszę zwrócić uwagę na godziny