BARDZO PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMINY GODZINĘ WCZEŚNIEJ NIŻ PRZEDSTAWIONE W  Z HARMONOGRAMIE.

NA ETAP PISEMNY ZDAJĄCY PRZYNOSZĄ KALKULATOR PROSTY.

NA ETAP PRAKTYCZNY PRZYBORY DOZWOLONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

(umieszczony na tablicach ogłoszeń i stronie PONIŻEJ)

NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY. NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU W PRZYPADKU MODELU W STRÓJ OKREŚLONY PRZEZ CKE

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

EGZAMIN KKZ – ELM.01