BARDZO PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMINY O GODZINIE ZGODNEJ  Z HARMONOGRAMEM I KORZYSTANIE Z WEJŚĆ OKREŚLONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJI. KAŻDY ZDAJĄCY MUSI POSIADAĆ DOWÓD TOŻSAMOŚCI ORAZ CZARNY DŁUGOPIS.

NA ETAP PISEMNY ZDAJĄCY PRZYNOSZĄ KALKULATOR PROSTY.

NA ETAP PRAKTYCZNY PRZYBORY DOZWOLONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

(umieszczony na tablicach ogłoszeń i stronie PONIŻEJ)

NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY. NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU W PRZYPADKU MODELU W STRÓJ OKREŚLONY PRZEZ CKE