http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg

SZKOŁA POLICEALNA KWALIFIKACJE OGR.01 MED.03 SESJA SIERPIEŃ 2020

Szczegółowe wytyczne MEN i GIS dotyczące przeprowadzania egzaminu zostaną podane w momencie ich ogłoszenia. W tej chwili obowiązują wytyczne opublikowane powyżej. Harmonogramy sesji zewnętrznej proszę sprawdzać każdą z list.

EGZAMINY PISEMNE

EGZAMINY PRAKTYCZNE

BARDZO PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMINY 45 MINUT PRZED GODZINĄ ROZPOCZĘCIA Z DOWODAMI TOŻSAMOŚCI ORAZ CZARNYMI DŁUGOPISAMI.

 NA ETAP PISEMNY ABSOLWENCI KKZ PRZYNOSZĄ KALKULATOR PROSTY.

 NA ETAP PRAKTYCZNY PRZYBORY DOZWOLONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (umieszczony na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej cku)

NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY. NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU W PRZYPADKU MODELU W STRÓJ OKREŚLONY PRZEZ CKE