http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH I PRAKTYCZNYCH PONIŻEJ.PROSZĘ SPRAWDZAĆ WSZYSTKIE LISTY ODNOŚNIE DANEJ KWALIFIKACJI. KAŻDA ZE ZDAJĄCYCH OSÓB ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE

EGZAMINY PISEMNE

EGZAMINY PRAKTYCZNE

SZKOŁA POLICEALNA KWALIFIKACJE OGR.01 MED.03 SESJA SIERPIEŃ 2020

Szczegółowe wytyczne MEN i GIS dotyczące przeprowadzania egzaminu zostaną podane w momencie ich ogłoszenia. W tej chwili obowiązują wytyczne opublikowane powyżej. Harmonogramy sesji zewnętrznej proszę sprawdzać każdą z list.

EGZAMINY PISEMNE

EGZAMINY PRAKTYCZNE

BARDZO PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMINY 45 MINUT PRZED GODZINĄ ROZPOCZĘCIA Z DOWODAMI TOŻSAMOŚCI ORAZ CZARNYMI DŁUGOPISAMI.

 NA ETAP PISEMNY ABSOLWENCI KKZ PRZYNOSZĄ KALKULATOR PROSTY.

 NA ETAP PRAKTYCZNY PRZYBORY DOZWOLONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (umieszczony na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej cku)

NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY. NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU W PRZYPADKU MODELU W STRÓJ OKREŚLONY PRZEZ CKE

EGZAMINY SEMESTRALNE SZKOŁA POLICEALNA – terminarz i zasady przeprowadzania zgodne z wytycznymi MEN w związku z pandemią poniżej

Na egzaminach stacjonarnych obowiązuje strój określony dla danego zawodu oraz maseczki, rękawiczki i wszystkie obostrzenia wymienione w wytycznych w związku z pandemią