EGZAMINY ZEWNĘTRZNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BARDZO PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMINY 45 MINUT PRZED GODZINĄ ROZPOCZĘCIA Z DOWODAMI TOŻSAMOŚCI ORAZ CZARNYMI DŁUGOPISAMI.

 NA ETAP PISEMNY UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ KALKULATOR PROSTY.

 NA ETAP PRAKTYCZNY PRZYBORY DOZWOLONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (umieszczony na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej cku)

NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY. NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU W PRZYPADKU MODELU W STRÓJ OKREŚLONY PRZEZ CKE

EGZAMINY SZKOŁA POLICEALNA

Na egzaminach obowiązuje strój galowy, na egzaminie praktycznym strój określony dla danego zawodu

Uwaga! Uległa zmianie godzina egzaminu ustnego w dniu 17.01.2020 z Panią Karoliną Kot