Ze względu na odbywające się egzaminy w szkole policealnej harmonogram w dniu 17.01.2020 uległ zmianie. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 16.00