Ze względu na dalszą nieobecność L-4 prowadzącego zajęcia ( Pani Karoliny Kot) harmonogram uległ korekcie