Kurs zakończony od września zapraszamy do szkoły policealnej i KKZ FRK.04. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH