Zajęcia praktyczne dla grup 1E17, 2E17 kwalifikacyjnego kursu zawodowego EE17 odbywają się w ZGH Bolesław Kolejowa 37, 32-332 Bukowno . Na portiernię zgłaszamy się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej