W zawodach technik masażysta i opiekun medyczny uległy zmianie terminy egzaminów, zaktualizowane harmonogramy znajdują się w na stronach w zakładce Szkoła Policealna,

bezpośrednie linki:

Technik Masażysta sesja egzaminacyjna sem. IV

Technik Masażysta sesja egzam. II semestr

Opiekun Medyczny sesja egzaminacyjna sem. II