• Uwaga komunikat

  W zakładce EGZAMINY 2020 opublikowane są harmonogramy oraz wytyczne MEN i GIS związane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na egzaminach PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19 WYWOŁANEJ ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

  Link do wytycznych
 • Uwaga Komunikat

  Od dnia 26.03.2020 zajęcia w szkole policealnej i KKZ odbywają się w formie zdalnej. Harmonogramy uległy dostosowaniom. Słuchacze pracują na platformach edukacyjnych zgodnie z informacjami zamieszczonymi przy harmonogramach

 • CKUiKZ

  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu.
   

  Kursy Kwalifikacyjne Szkoła Policealna

Informacja

Sekretariat CKUiKZ podczas zajęć w piątki czynny do godz. 16:00

Kierunków na kwallifikacyjnych kursach zawodowych

Kierunków w szkole policealnej

Absolwentów

Aktualności

wpisy na blogu:
Podstawa prawna Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w…